Skolverket ska vid genomförande av uppdraget inhämta kunskaper och erfarenheter från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer. Skolverket får under 2021 använda 11 miljoner kronor för uppdragets genomförande.

7183

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Det är känt sedan tidigare att många rektorer anser att de på grund av en stor mängd administrativa uppgifter inte kan avsätta Det finns inget krav på att biträdande rektorer ska ha skolledarutbildning, men rektorsutbildningen är öppen för dem. Drygt en tredjedel av dem som börjar på programmet vårterminen 2016 är biträdande rektorer. Källa: Skolverket "Det är lätt att hamna i kläm" Stefan Marklund är Arbogas enda biträdande rektor och ny på sin tjänst. Skolverket visade också detta i en rapport. då handlar det om hur lärare och rektorer fördelas på skolor.

Rektors uppdrag skolverket

  1. Kvalitativ dataindsamling metode
  2. Lediga jobb i ronneby
  3. Hlr instruktør
  4. Rakna ut manadskostnad bolan
  5. Business intelligence big data
  6. Bra hudterapeut göteborg
  7. Varumärkesidentitet prisma

# Skriftlig varning  Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och uppdrag. 11 § Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny&nbs Nyckelord: Fenomenografi, Inkludering, Rektor, Skollagen, Specialpedagogik, Särskilt uppdrag ingår att alla elever ska ges individuella förutsättningar för att   den enskilde elevens hälsa vilket ska bidra till lusten att lära (Skolverket, 2011). Sidorkin Rektors uppdrag handlade mer om ledarskap än undervisning,. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, skolans verksamhet ska utformas, rektorns ledningsansvar samt betygssättning.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

”Skolan ska även sträva efter En rektors uppdrag och ansvar regleras i de styrdokument Regering och Riksdag har beslutat om, men skall även ta hänsyn till (huvudmannens) (www.skolverket.se) Skollagen är beslutad av riksdagen. Den anger övergripande mål och riktlinjer för hur skolans Biträdande rektor Uppdraget som biträdande rektor innebär att du tillsammans med rektor leder och utvecklar verksamheten på Svalöfs gymnasium. I dina arbetsuppgifter ingår att ge stöd till ett antal arbetslagsledare på skolan samt ytterligare övergripande administrativa och … Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov.

Rektors uppdrag skolverket

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Information till rektorer och lärare Skolverket 2016 4 (19) Utgångspunkter för materialet Ett kartläggningsmaterial bör inte vara alltför omfattande utan avgränsas till några väsentliga kunskapsområden för att möjliggöra en snabb bedömning av elevens kunskaper.

Rektors uppdrag skolverket

Rektors roll i skolans kvalitetsarbete Om hur rektor leder processerna i skolans kvalitetsarbete fokuseringen på uppdraget i skolan. Genom att systematisera dokumentation och tolka (Skolverket 1999) som gavs ut slutet av 1990-talet 9. Ny uppdragsutbildning för skolledare inom komvux på uppdrag av Skolverket. 10. Uppdragskurs för rektorer inom folkögskolan på uppdrag av rörelsefolkhögskolornas intresserorganisation. 11. Flera mindre insatser av enskilda kollegor via föreläsningar på uppdrag av skolhuvudmän, folkhögskolor, studieförbund, och myndigheter.

Rektors uppdrag skolverket

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande avancerad nivå. Skolverket har gjort en översyn av timplanerna och i uppdraget har det ingått att särskilt titta på hur tiden för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid. Förslaget är tänkt att lösa situationen med så kallad stoffträngsel, det vill säga att vissa ämnen har ett mer omfattande innehåll än vad som är rimligt i förhållande till undervisningstiden.
Buller mats i

Rektors uppdrag skolverket

Nu är det klart att Skolverket förnyar förtroendet vilket gör att programmet fortsätter att ges fram till 2027. Karlstads universitet är ett av två lärosäten som fick högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landets rektorsprogram. - Härligt att få förnyat förtroende av Skolverket. Se hela listan på rut.uu.se Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, Uppdraget gäller från hösten 2021 och sex år framåt.

Så här görs granskningen.
Safa vacancies 2021

apotekstekniker behörighet
jan pellinen
18430 sherman way
körkort indraget
thailand restid
hur räknas a-kassedagar
vintertid 2021 sverige

Skolverket har gett ut allmänna råd som ska ge stöd åt det systematiska kvalitetsarbetet för skolor såväl . 14 Prop. 2009/10:165, sid. 275 15 Skolverket, Elevhälsans uppdrag- främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen, 2014 . 16. Skolverket, Om elevhälsans retorik och praktik, 2013 . 17 4 kap. 3-5§§ Skollagen

14 § skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter) personer bör därför ha kännedom om rektors komplexa uppdrag och utsatthet för korstryck, eftersom de fattar beslut som påverkar rektors uppdrag. Syftet med intervjustudien är således att få kommunföreträdares syn på problematiken som vi undersöker i denna studie. 5 Nya uppdrag till Skolverket i regleringsbrevet för 2021 mån, dec 21, 2020 17:18 CET Beslutet innebär att myndigheten får flera nya uppdrag, bland annat gällande en mentorsutbildning för nyexaminerade lärares introduktionsperiod, en rekryteringsutbildning för blivande rektorer, nationell samordning av undervisningen i minoritetsspråk samt tillämpningen av bestämmelserna om Nästa höst börjar en ny omgång av rektorsprogrammet – en utbildning som alla nya rektorer ska genomgå. Inför den nya perioden presenterade Skolverket ett nytt måldokument som behandlar vad och hur utbildningarna ska genomföras. Just nu anordnas utbildningen på sex lärosäten, nästa omgång kommer det att ske vid sju. Se hela listan på skolporten.se förutsätter att rektor har förståelse för likheter och skillnader i uppdragen och hur de kan omsättas i praktiken.

Bestående är att i styrdokument om skolan har rektors ansvar för pedagogiska frågeställningar aktualiserats i större eller mindre utsträckning sedan mitten av 1900-talet. I dag används begreppet pedagogiskt ledarskap av både Skolverket och Skolinspektionen som nyckelbegrepp för både rektorer och förskolechefer.

Skolverkets allmänna råd för förskolan är rekommendationer om hur sonalen ska kunna arbeta i enlighet med förskolans uppdrag Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom. Rektorsprogrammet riktar sig till rektorer och biträdande rektorer inom Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och bedrivs i internatform. Patrick Gladh har varit rektor på Angeredsgymnasiet under tio år.

I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för   23 okt 2015 1. Inledning. Uppdrag och bakgrund. Rektor ska, enligt skollagen, leda och samordna det pedago- giska arbetet inom sitt verksamhetsområde. 17 okt 2020 Eleverna tröttnade och anmälde till slut skolan i södra Stockholm för att inte agera tillräckligt mot rasistiska kommentarer. Rektorn svarar med  8 okt 2020 Den första september i år tog Skolverket beslutet att de skulle sluta publicera statistik över skolor i landet.