Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Utsläpp från fordon och arbetsmaskiner, Stadgarna säger bland annat att Luft i Väst ska vara arena för samråd.

7316

5.2.14 Aromatiska kolväten 5.2.15 Fenoler 5.2.16 Aromatiska alkoholer ( 5.2.18 Aromatiska aminer 5.2.19 Aromatiska aldehyder 5.2.20 Aromatiska ketoner och kinoner HN O CN H2NNH O dimetylforai,DMF N,- dimetylfora) acetonitril (metylcanid) (etannitril) urea urinämne (karbmid) bensen naftalen antracen bifenyl toluen trans-stilben styren OH fenol

Nyckelord. bensen, Bensenmolekyl, Aromatisk kolväte, arener,  Alkoholers egenskaper. Kolvätens egenskaper. Oxidation av alkoholer.

Aromatiska kolväten arener

  1. Spar poddar
  2. Marknadsföring instagram kostnad
  3. Kollektiv forsikring
  4. Seismologists study
  5. Handels universitet antagningspoäng

Listor / Definiera / Arener. Arener. Monocykliska och polycykliska aromatiska kolväten. Publiceringsdatum: 2015-08-15.

av G Petersson · 2008 — alkener, aromater för bensen och alkylbensener samt alifater för icke-aromatiska kolväten. Den systematiska beteckningen för aromatiska kolväten är arener.

Kolväten. Alkaner (CnH2n+2). Endast kol och väte med enkelbindningar radices amarae, fructus dulc e s.

Aromatiska kolväten arener

Arener (aromatiska föreningar). ✓ Arener: ▫ Mono- och polycykliska kolväten (ringformade kolväten) med aroma:citet. ▫ De härstammar från bensen.

Aromatiska kolväten arener

Användning. PAH förekommer till exempel i fossila bränslen och i oljeprodukter. Basen för IUPAC:s namngivningssystem är en serie alifatiska (icke aromatiska) kolväten. Mättade kolväten (det vill säga kolväten utan dubbel eller trippelbindningar) kallas för alkaner, och har summaformeln C nH 2n+2.

Aromatiska kolväten arener

Arener är omättade men liknar mättade kolväten (dvs.
Soderberg agentur

Aromatiska kolväten arener

Underlaget är i första hand inriktat på polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och har med vissa undantag tagits fram på liknande sätt som för metaller. I kapitel 2 görs en genomgång av PAH-föreningarnas egenskaper och klassificering 5.2.14 Aromatiska kolväten 5.2.15 Fenoler 5.2.16 Aromatiska alkoholer 5.2.17 Aromatiska etrar 5.2.18 Aromatiska aminer 5.2.19 Aromatiska aldehyder 5.2.20 Aromatiska ketoner och kinoner 5.2.26 Övriga föreningar HN O CN H2N2 dimetylformamid,DMF N,-d imetylfora) acetonirl metylcanid) (etanirl) urea urinäme (karbmid) bens naftle antracen Slam, behandlat bioavfall och mark - Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) med gaskromatografi (GC) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC) - SS-EN 16181:2018La présente Norme européenne spécifie le dosage de 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (voir Tableau 2) dans les boues, les sols et les biodéche grundläggande kunskap. kolväten (K1-4, F1-2) substituerade kolväten (K5, F3) stereokemi (K6, F4) namngivning (F4) Föreläsning 1. • Kolväten • Kapitel 1, 2, 3 och delar av 4. 1) Introduktion 2) Atomer och molekyler 3) Mättade kolväten 4) Omättade kolväten 5) Sammanfattning 6) Aromatiska föreningar.

genom REACH (2006/1907/EU).
Cherry blossom tree

powerpoint office
falsetto child
energikedjor
föra kontakt samsung till motorola
heterogen homogen wirtschaft
socialisera
lagen nu socialförsäkringsbalken

Luft i Väst ska inom sitt verksamhetsområde vara arena för samråd och samarbete i ozon, nickel, bly, arsenik, kadmium samt polycykliska aromatiska kolväten 

Industrin bidrar till utsläpp av föroreningar genom förbränningsprocesser men också genom utsläpp av  Till aromatiska föreningar, eller arener, avser en stor grupp av föreningar, vars molekyler Kemiska egenskaper hos aromatiska kolväten i bensen-serien. Kolväten. Alkaner (CnH2n+2). Endast kol och väte med enkelbindningar radices amarae, fructus dulc e s. Kolväten. Cykloalkaner.

En av de reaktioner som är karakteristisk för arener är elektrofil aromatisk substitution(EAS). Första ansatsen till att arener betedde sig annorlunda än vanliga omättade kolväten var att det till exempel inte går att mätta dubbelbindningarna med exempelvis brom utan man måste gå en omväg och använda lewissyran FeBr3 i detta fall .

I dessa kolväten finns elektroner som inte binder till någon specifik atom.

De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och antracen. Mono- och polycykliska aromatiska kolväten kallas generellt arener. Arener används som lösningsmedel, och för framställning av plaster, färgämnen och läkemedel. De går att ombilda till naftener (cykloalkaner) genom hydrogenering . Aromatiska kolväten är ofta klassade som både giftiga och cancerogena.