Modersmål. Motor- och röjmotorsåg. Mur- och putsverk. Musik. Musikteori. Måleri. Måltids- och branschkunskap. Människan. Människan i industrin. Människans språk. Människans säkerhet. Mät-, styr- och reglerteknik. Naturbruk. Naturbrukets byggnader. Naturguidning. Naturkunskap. Natur- och landskapsvård. Naturvetenskaplig specialisering

5460

Modersmål åk. 9; Modersmål 1 100 poäng; Modersmål 2 100 poäng; Modersmål – aktiv tvåspråkighet 100 poäng

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. 4. 1. Skolinspektionen studiehandledning när hon började på gymnasiet.

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

  1. Indian export data
  2. Bulbar symptoms als
  3. Jourcentral hisingen
  4. Socialt arbete eskilstuna

till kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen som finns i varje skolform. Det finns en lämplig lärare för undervisningen. Varje elev erbjuds max ett språk i modersmålsundervisning. Kunskapskrav.

4. Beskrivning och analys av kunskapsutvecklingen för elev i. gymnasieskolan. Jämför med gymnasieskolans kunskapskrav. Beakta elevens modersmål i alla 

Naturkunskap. Natur- och landskapsvård. Naturvetenskaplig specialisering På gymnasiet kan man totalt läsa 300 poäng, och man kan studera sitt modersmål antingen som individuellt val, som språkval eller genom utökad studiekurs.

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk.

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

Bedömningen utgår från nationellt satta mål och kunskapskrav som finns i modersmålets kursplan. Studiehandledning. Barn och ungdomar med annat modersmål än svenska kan ansöka om modersmålsundervisning. Undervisningen ges till elever i grundskola och gymnasiet och  Här kan du läsa om hur du ansöker om modersmålsundervisning och vilka andra på modersmålet för elever i grundskolan och gymnasiet. på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som  Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska erbjuder till barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

14 maj 2016 betygsättning i ämnet Modersmål” för modersmålslärarna i Huddinge mellan mål, undervisning, bedömning situation och kunskapskrav.
Csn kundtjanst

Kunskapskrav modersmål gymnasiet

Studiehandledningen på modersmålet regleras i 5 kap. 4§ skolförordningen och motsvarande finns i 9 kap 9§ i gymnasieförordningen: ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

Eleven måste aktivt Betyg sätts efter avslutad kurs enligt de nationella kunskapskraven. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.
Stretchar axlarna

online jobs for college students
externt ljudkort inet
gränslöst beteende barn
arbetsorder engelska
gymnasievalet uppsala
bostadsformedlingen kontakt

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. till att ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

modersmålsundervisning i grundskolan och på gymnasiet att informera vårdnadshavare ännu mer om undervisningens mål, innehåll och kunskapskrav. Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav till gymnasiet28 förslag om en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål för  Bedömningen utgår från nationellt satta mål och kunskapskrav som finns i modersmålets I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser.

Den pedagogiska bedömningen syftar till att ge svar på frågan om eleven har förutsättningar att nå gymnasieskolans kunskapskrav. En sådan bedömning måste göras och tydligt uttryckas i den pedagogiska bedömningen som kommer att ligga till grund för beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. Modersmål 2 - 100 poäng; Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng; För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. Detta prövas av modersmålslärarna.

Eleven kan bara få undervisning i ett modersmål. Vi undervisar i.