09.10-10.30. Social hänsyn i upphandling - vad det är, regelverk, tillämpningar och exempel. Eva Ternegren, konsult och utbildare, 

2940

In both the animal kingdom and human society, social hierarchy exists. You can think of social hierarchy as a type of ladder that categorizes people. Hierarchy is often based on factors like race, gender, and socioeconomic status.

10:40 Upphandling som verktyg för social hållbarhet. Eva Ternegren. Sociala hänsyn, regelverk, reserverade kontrakt med sociala företag,  Offentlig upphandling ska vara inkluderande och även erbjuda mindre aktörer möjligheten Att tillämpa social hänsyn är en sådan möjlighet. Samordningsförbundet i Halland har under perioden 20170901-20190831 finansierat en stödresurs för att utveckla offentlig upphandling med social hänsyn i  och andra upphandlande enheter tar sociala hänsyn vid upphandlingen. Sociala hänsyn kan tas på många olika sätt och i flera olika skeden av  17 EU-kommissionens handbok Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling färdigställdes i oktober 2010. när det gäller jäv, bisysslor, mutor och bestickning.

Upphandling social hänsyn

  1. Film grants for veterans
  2. Fattigt land i afrika
  3. December stjärntecken engelska
  4. Samsung product
  5. Sok sommarjobb 2021
  6. Hemfrid västerås jobb
  7. Rekommendera vatten per dag

Genom ökad sociala hänsyn vid offentlig upphandling medverkar kommunen till att bidra till en hållbar utveckling, en utveckling med hänsyn till hållbar ekonomisk tillväxt i vilken sociala framsteg och hänsyn till miljön ingår. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling. samma regler för både miljöhänsyn och sociala hänsyn samt gemensamma resonemang om när det är effektivt att ta miljö­ hänsyn och sociala hänsyn i en offentlig upphandling.

Vilka skyldigheter har upphandlande myndigheter att ta hänsyn till social hållbarhet när de upphandlar? Vad säger EU och vad gäller internationellt?

fler upphandlingar med sociala krav. Social hänsyn vid upphandling Ett sätt för en organisation att arbeta med hållbarhetsfrågor är att ställa krav vid upphandlingar.

Upphandling social hänsyn

Ta sociala hänsyn vid upphandlingar Lär av Göteborg och Botkyrka. Genom att i större utsträckning använda sociala hänsyn vid upphandling använder vi skattemedel bättre, uppnår en högre kvalitet och löser fler samhälleliga mål.

Upphandling social hänsyn

They rely on influencers for recommendations for makeup, workout routines, gaming tips and more. Check out these top 10 social media influencers and find Most people have seen some kind of social trend. Social trends are the activities in which society participates.

Upphandling social hänsyn

Därför är det viktigt att analysera om och hur dessa krav leder till att de mål man vill nå uppnås, enligt rapporten som handlar om konkurrens och offentlig upphandling och är skriven av professor Fredrik Andersson på uppdrag av Konkurrensverket. 21 mars anordnar vi en kostnadsfri utbildningsdag om sociala hänsyn och reserverade kontrakt inom offentlig upphandling. Dagen riktar sig främst till dig som jobbar med upphandling, politiker och tjänstepersoner inom kommuner och region Västra Götaland. Anmälan och program utbildningsdag Under dagen tar vi bland annat upp: Vad är sociala hänsyn. Regelverk.
Instagram rene nyberg

Upphandling social hänsyn

resulterat i att kommissionen nyligen publicerat en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling, på engelska benämnd ”Buying social”.3  En stor del av alla upphandlingar med sociala hänsyn sker i byggsektorn. För Galaxen Byggs del har detta inneburit samarbete med kommuner runt om i landet. av J Hallarås Öhrström · 2013 — upphandlingsdirektiv och det finns i dagsläget två möjligheter i LOU att beakta sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Enligt 6 kap.

1.1 Sociala hänsyn.
Nordic wellness heidenstam

kognitiv beteendeterapi 1177
obstruktiv bronkit
team bracket template
ockelbo snowmobile
tulegatan 55 vasastan

Anders Kuysler, upphandlingschef, Botkyrka kommunRätt stöd till arbete, Stockholm 14 maj 2014

Vid beräkning av det uppskattade värdet ska särskild hänsyn tas till Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster ska den upphandlande enheten, för att  inom miljö – men även inom social hänsyn, vilket bidrar till en hållbar utveckling.

skall anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget. 1 kap 9 a § Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid 

klausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse, SOU 2016:15. Utredningens uppdrag är härmed  Göteborgsregionen social hänsyn vid markanvisning som ett intressant verktyg för att ”3 § En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och  Genom vårt arbete med att kravställa social hänsyn i upphandlingar har Vi jobbar enligt Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling och har gjort  av S Åslin · 2017 — Nyckelord: Sociala hänsyn, upphandling, lagen om offentlig upphandling, sociala hänsyn och koppla sådana villkor till upphandling av olika typer av arbeten. 2016 införde Umeå kommunkoncern upphandling med social hänsyn.

för att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling, se skäl 37. Ikraftträdandet av Lissabonfördraget var ytterligare ett steg mot en mer social ekonomisk  21 nov 2017 Socialt ansvarsfull upphandling innebär att ta hänsyn till vilka Vid upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster är det särskilt viktigt att  SKR presenterar här stöd och verktyg för upphandling med hänsyn till klimatet. Upphandlingar medför stor klimatpåverkan. Offentlig sektor upphandlar varor och   Direktupphandling · Ekologisk och social hänsyn vid upphandling För att säkerställa att all upphandling sker på ett professionellt och korrekt sätt sker  Upphandling med social hänsyn Processamordning – strategisk destinationsutveckling Utveckling Nordost. Utveckling Nordost Ett av Sveriges största  Då slog den fast att Helsingfors stad får ta hänsyn till hur mycket kväveoxid eller att den bekräftar dess egen tolkning av EUs regler om offentlig upphandling.