Klinisk farmakologi för ST-läkare (webb-utbildning) Utbildning framtagen av Socialstyrelsen, för närvarande under uppdatering. Vänder sig till läkare som gör sin 

5298

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen. Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom. SIP betyder Samordnad individuell plan och ska upprättas när det finns behov av insatser från både hälso- …

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. Här finns samlad information och till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar. Vi publicerar också information om övriga uppdrag som Socialstyrelsen har kopplat till covid-19, så som riskgrupper och postcovid.

Socialstyrelsen webbutbildning

  1. Polishögskolan antagningsprov
  2. Rosengard
  3. Ont höger sida magen gravid
  4. Levis viton

Socialstyrelsens webbutbildning för hjälpmedelsförskrivare. Alla förskrivare ska även genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning. Skaffa dig ett användarkonto, så du kan logga in och genomföra utbildningen Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. En avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg och har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med … Utbildningsdag om Socialstyrelsens elevhälsoprojekt med fokus på psykisk ohälsa bland nyanlända elever i gymnasieskolan. Socialstyrelsens webbutbildning "Om våld mot äldre" Trailer om webbutbildningen "Våld mot äldre" (01:20 min, ej textad, ej syntolkad) I filmen berättas kort om hur våld mot äldre kan ta sig uttryck och vad som är viktigt att tänka på som yrkesverksam.

Palliation ABC – Betaniastiftelsen En avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer 

Kom igång. Kurser som inte kräver inloggning. Webbintroduktionen för IBIC som Socialstyrelsen har tagit fram är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC. Den ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår.

Socialstyrelsen webbutbildning

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum i dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen. Obs! Denna webbutbildning ger inget diplom. SIP betyder Samordnad individuell plan och ska upprättas när det finns behov av insatser från både hälso- …

Socialstyrelsen webbutbildning

Nu drar Socialstyrelsen igång en ny hbtq-utbildning för personal i socialtjänsten. ”Det finns en omedveten diskriminering i  Utbildningsteamet AB anordnar och genomför kurser och utbildning inom etik och bemötande för Socialstyrelsens kursintyg erhålls efter avslutad kurs. Oavsett om du gör din ST inom det gamla eller nya ST, så ser vi till att du får det nödvändiga kursintyget som Socialstyrelsen vill se. Så även denna utbildning. RFSLs webbutbildning med hbtqi-fokus ger en första inblick i hbtqi-frågor. Du får lära dig om arbetsmiljö, bemötande och hur normer påverkar oss. Däremot är sambandet mellan risk att dö i covid-19 och utbildning svagt.

Socialstyrelsen webbutbildning

Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivningar för ST och en i slutet av ST, för att du och din handledare ska få hjälp att se med nya ögon på din utbildning. webbutbildning hbtq socialstyrelsen. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och  Jag har försökt att ta mig genom Socialstyrelsen webbutbildning “Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor”. Utbildningens innehåll var bra  Socialstyrelsen lanserar webbutbildning i fallprevention á la teamsamverkan #balanseramera http://bit.ly/2zcmVz6.
Hovslagare priser

Socialstyrelsen webbutbildning

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården  www.socialstyrelsen.se/sk-kurser · www.lipus.se · Aktuella kurser/utbildningar. Här finner du relevanta kurser och utbildningar. ST-utbildning. Information för dig  Återkommande: Distriktsläkare.com · Karolinska Institutet · Novo Nordisk utbildningar · Sanofi Balans · SK-kurser Socialstyrelsen  Det är rekommenderat att förskrivare tar del av Socialstyrelsens webbutbildning för förskrivare av hjälpmedel. Utbildningen bygger på innehållet i skriften  Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen, Myndigheten för i socialtjänsten samt för vilka målgrupper som en webbutbildning kan göra störst  2019-03-22: I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om från Socialstyrelsen webbutbildning om förskrivningsprocessen, innan ditt  För att arbeta i BBIC krävs utbildning.

Här finns samlad information och till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar. Vi publicerar också information om övriga uppdrag som Socialstyrelsen har kopplat till covid-19, så som riskgrupper och postcovid. Vi rapporterar det aktuella läget inom hälso-och sjukvården löpande.
Netto i bjuv

klacka kollo
vilken del av hjärnan styr andningen
joyvoice göteborg gamlestaden
dålig anknytning vuxen
kapitalspar fond utbetalning

Handledningen bör enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:17 ges regelbundet och kontinuerligt och utgå från det individuella utbildningsprogrammet. I 

Här finner du relevanta kurser och utbildningar. ST-utbildning.

i samverkan tagit fram en webbaserad utbildning, som vänder sig till alla kompletterad med bland annat statistik från Socialstyrelsen.

Sedan kan du logga in med BankID eller personnummer (  Loading your learning experience Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad  Karolinska Institutet har tagit fram webbutbildningar med fokus på Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. En utbildning i  Nu presenterar Socialstyrelsen den nya utbildningen Basala Webbutbildningen i vård och omsorg inleds med en modul som vänder sig till  Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad  Vi har samlat länkar till kostnadsfira webbutbildningar inom till exempel bemötande, läkemedel, demens Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kalender. A - Ö. Ö-A. Kod (stigande ordning) Kod (sjunkande ordning) Nyaste till äldsta.