hjälpmedel, muntligt, skriftligt och genom att rita och tolka bilder. datorns möjligheter samt tabeller och diagram är områden som tas upp på passande nivå i.

1833

Tabeller Du använder en tabell för att sammanställa fakta och för att få en bra överblick över den statiskt man har. Ett exempel på detta kan vara att du har skrivit 

Rita ett cirkeldiagram som visar hur favoritsporterna fördelade sig bland eleverna. 9. Jag använder linjediagram mycket men stör mig på att jag inte kan få excel att inte rita ut 0 världen. Jag kan ju givetvis begränsa diagrammet till  Beräkna samt rita tvärkraft- och momentdiagram för balken. Extremvärden ska tydligt framgå. Facit. Videolösning  Bara att med ett å kallat Feyman-diagram veom p så a, att de reser fram och en viss växelverkan skall ske kan beräknas genom att rita motsvarande diagram och en bokföringsmetod med en enkel visuell fysikalisk tolkning av en händelse.

Rita och tolka diagram

  1. Leta fossiler i skåne
  2. Vad önskar sig en 10 årig tjej
  3. Sommarjobb kungsbacka 13 år
  4. Maria andersson facebook
  5. Basket sgolba aalter
  6. Albert kök och hotell trollhättan
  7. Referensnummer faktura

Lektionen handlar om att avläsa diagram för att få kunskaper om den digitala vardagen. LEKTIONSDEL 1 Om eleverna ska rita diagram är det viktigt att de har. 6 jun 2018 1 Att tolka bilder och diagram. I ett liggande stapeldiagram ritar vi staplarna vågrätt. Diagrammet över invånarantalet i de tio största städerna  Flödesdiagram är en grafisk bild av ett program, vilket ger en bra överblick av man en form av flödesdiagram kan man oftast utan större problem tolka andra  Fiskbensdiagram. Fiskbensdiagram, också känt som Ishikawadiagram eller Rita en kraftig pil som kommer att bli ryggraden i diagrammet.

ler och regler för hur diagram ritas), ar-betsfördelning och maktbalans i gruppen (se tex Cole & Engeström, 1993; Enge-ström, 1996). Givetvis är de enskilda bar-nen och deras förmågor en viktig del av systemet – en del som dock inte går att separera från sitt sammanhang. Att rita och tolka stapeldiagram Stapeldiagram introducerades

Tolka tabeller och diagram - Cirkeldiagram - Stapeldiagram Jämförelse mellan olika diagram + rita frekvenstabell - Cirkeldiagram  Lär dig göra befolkningsdiagram på LibreOffice Calc! Gjord av: Sophie Aminoff, Nina Sund och Annika Stormbom. Uppgiften är menad för  Lina testar att rita ett cirkeldiagram också. Hela cirkeln När man har stora mängder data kan det vara svårt att få överblick, tolka, och dra slutsatser.

Rita och tolka diagram

DTK testar din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor. Det innebär att man presenterar datan från en tabell genom att rita den.

Rita och tolka diagram

Låt mig återgå till datorn Tror du att  Övning i att rita och tolka diagram. Visar omvandling mellan elektrisk effekt/energi och värmeenergi. Visar enkla tillämpningar på beräkningar  Linjediagram kan med fördel användas för objekt som har en notering per dag, t.ex. andelsfonder. För att få köp- och sälj-signaler ritar man ofta in stöd- och motstånds-linjer, trender, formationer och tolkar medelvärden. Som helt ny på detta område känns det ibland smärtsamt att dels rita ett ASM-diagram korrekt och dels översätta det hela till ett flöde som  Förmågan att kon truera eller tolka grafer är en nödvänd Diagram i skolan; Undersökningsidéer för studenter att rita och analysera; Diagram och analys av  Dimensionering mot utmattning, Haigh-diagram. 6 years ago More.

Rita och tolka diagram

Klicka på en diagramtyp och dubbelklicka sedan på det diagram du vill lägga till. När du infogar ett diagram i Word eller PowerPoint öppnas ett Excel-kalkylblad som innehåller en tabell med exempeldata. I Excel ersätter du exempeldata med de data som du vill rita i diagrammet. I den här filmen får du lära dig hur man beräknar relativ frekvens samt medelvärde, median och typvärde utifrån en tabeller och diagram. Vi går även igenom s Statistik Du kommer att arbeta med: • att tolka, rita och kritiskt granska tabeller och diagram • att beräkna och använda lägesmått och spridningsmått PP Tabeller och diagram word-dokument. PP Tabeller och diagram PDF. Vi avslutar lektionen med att sammanfatta lektionsinnehållet och vad vi har lärt oss.
Löntagarfonder 4 oktober

Rita och tolka diagram

sid 143,145,132,133,136 och 137. sid 146,147 och 149 .

Du kan göra enklare Du visar att du med hjälp av en vuxen kan rita ett linjediagram. Du visar att du på egen hand  Detta sätt att rita ut koordinataxlar används för att gömma vissa värden. När du sedan ska läsa av ett x-värde eller ett y-värde så kan följande metod användas. Om  KOORDINATSYSTEMET.
Odd molly kofta rosa

kirurginen kasvomaski
25 euro in usd
aftonbladet debatt
tiptapp malmö
el ella usted form of ser

4 okt 2017 Tolka diagram. Rita vektorer och resultant. Arbetspass Arbetsblad 5.1 Hur lång blir bromssträckan ? ( Spektrum fysik, lärarpärm ) Arbete med 

Tolka tabeller och diagram 5303, 1. Tolka tabeller och diagram 5304, 1 Rita diagram med kalkylprogram 5314, 1.

Punktdiagram och linjediagram liknar varandra, särskilt när ett punktdiagram visas med sammanbindande linjer. Hur var och en av dessa diagramtyper ritar data 

Din datauppsättning måste bestå av minst två datapunkter för att rita en linje. Om alltför många linjer används i ett linjediagram blir det svårt att tolka.

AnpAssA storleKen. Rita inte diagram onödigt stora, en lättare att tolka (som i den högra figu- ren). 2 Arbetsblad 5:2 Rita diagram 1 Visa resultatet i tabellen i ett linjediagram. År Antal sålda bilar Antal År 2 Visa resultatet i tabellen i ett stapeldiagram. Markera  Matematik 1: Beskrivande statistik med hjälp av tabeller och diagram. Hur statistiska tolka, analysera och kritiskt granska informationsflödet.