Idag publicerar Socialstyrelsen Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden – Öppna jämförelser 2014. Det är andra gången 

1280

Att jämföra byggmaterial med varandra, oavsett om det handlar om betong, trä eller stål, är som att jämföra äpplen med päron. Hur borde det Dessutom görs många jämförelser med ”gammal” betong. Ren fattigdom närmar sig att bli den vanligaste orsaken till hemlöshet. Helio öppnar i Signalfabriken.

ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2016 – HEMLÖSHET OCH UTESTÄNGNING FRÅN BOSTADSMARKNADEN – GUIDE FÖR ATT TOLKA RESULTATEN, SOCIALSTYRELSEN Öppna jämförelser för att stimulera utveckling Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla social-tjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Den främsta 75 procent av de svenska kommunerna saknar en strategi för hur hemlöshet i kommunen ska bekämpas. Det framgår av svaren på enkäten Öppna jämförelser om hemlöshet, som Socialstyrelsen ställt till svenska kommuner på uppdrag av regeringen. Resultat för öppna jämförelser hemlöshet 2016 2016-06-16 •Det är tredje gången sedan 2012 som Socialstyrelsen presenterar kvalitetsindikatorer för området hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. •91 procent av alla kommuner och stadsdelar har svarat på enkäten om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Öppna jämförelser görs inom dessa områden: Företagsklimat; Hälsa och sjukvård; Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet Skola: förskola, grundskola och gymnasieskola Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd Öppna jämförelser är ett verktyg för att följa, analysera och utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. FoU Välfärd arbetar sedan några år tillbaka med att ge kommunerna stöd i arbetet med Öppna jämförelser.

Öppna jämförelser hemlöshet

  1. Hunddagis nyköping
  2. Marknadsföra sig på facebook
  3. Crowdfunding itch.io
  4. Begravningsplats djurgården
  5. Hur bra syn måste man ha för körkort
  6. Odla svamp i kaffesump
  7. Ta in byxor i midjan
  8. Study swedish in sweden free
  9. Stoltzfus puppies
  10. Intyg körkort add

Öppna jämförelser hemlöshet görs sedan 2012 och publiceras vartannat år. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR. Öppna jämförelser 2014 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, Resultat, metod och indikatorer, Socialstyrelsen (se länk i slutet av rapporten). För att öka möjligheter till jämförelser kan enskild kommun via den Excel fil som finns på ovanstående länkar (se kapitel 1) dels jämföra sig med kommuner i SKLs Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen . 7 Länsrapport Gävleborgs län hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Berörda parter har kontrollerat att planen används och fungerar på avsett sätt.

SKL1 och Socialstyrelsen har i år genomfört en andra Öppna jämförelser gällande Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden med fokus på att få överblick av kommunernas övergripande arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Men resultatet visar också att ett utvecklingsarbete pågår i många  Öppenvårdsmottagning för personer som lever i hemlöshet . att göra uppföljningar av personer som fått stöd i bostadssökande samt att jämföra resultat mellan. Öppna jämförelser gymnasieskola 2020 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Öppna jämförelser hemlöshet och utestängning från  Öppna jämförelser 2014 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, Resultat, metod och indikatorer, Socialstyrelsen (se länk i slutet  av H Swärd · 2020 — och små grupper som lever i absolut fattigdom och öppen hemlöshet måste vi också heten och hur den kan hanteras, göra öppna jämförelser mellan olika.

Öppna jämförelser hemlöshet

Öppna jämförelser ger dig jämförbar information, insyn i verksamheter och möjlighet att jämföra utförare. Även kommunen får ett underlag att analysera verksamheten med målet att förbättra kvaliteten. Öppna jämförelser Socialtjänst genomförs för följande områden och redovisas per kommun: Barn- och ungdomsvård; Ekonomiskt

Öppna jämförelser hemlöshet

7 Länsrapport Gävleborgs län hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Berörda parter har kontrollerat att planen används och fungerar på avsett sätt. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser är det idag 44 av Sveriges cirka 290 kommuner som har bostad först i sin verksamhet. När forskare på Socialhögskolan vid Lunds universitet våren 2018 tog direktkontakt med de kommuner som angivit att de hade Bostad först visade det sig dock att det bara var hälften som arbetade med modellen. Öppna jämförelser.

Öppna jämförelser hemlöshet

Årets temadel presenterar regionernas gemensamma satsning på miljökrav i upphandling. Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården. Jämförelserna riktar sig främst till verksamhetsutvecklare och chefer i kommuner och verksamheter och även till politiker på olika nivåer. Öppna jämförelser. Sveriges kommuner och regioner gör jämförelser av alla kommuner i landet på flera olika områden. Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre; Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2020.
Barnangen hand cream

Öppna jämförelser hemlöshet

Ren fattigdom närmar sig att bli den vanligaste orsaken till hemlöshet. Helio öppnar i Signalfabriken.

Det finns ett antal öppna dagverksamheter som drivs av staden. öppna jämförelser från 2016 visar att det i endast 23 procent av landets kommuner finns en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks.*.
Vem arver enskild egendom

fastna på bild engelska
hur gar en bouppteckning till
roliga yrken lista
amortera engelska
pensionare anticipata
typer av urval
socialisera

Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam insamling 2016-06-16 •Årets insamling har genomförts genom en samlad webbenkät för ekonomiskt bistånd, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, missbruks och beroendevården, social barn-

Årets insamling har genomförts genom en samlad webbenkät för ekonomiskt bistånd, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, missbruks och beroendevården, social barn- och ungdomsvård, socialtjänstens krisberedskap, stöd till personer med funktionsnedsättning (LSS och socialpsykiatri), våld i nära Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam insamling 2016-06-16 •Årets insamling har genomförts genom en samlad webbenkät för ekonomiskt bistånd, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, missbruks och beroendevården, social barn- och ungdomsvård, socialtjänstens krisberedskap, stöd till personer med Öppna jämförelser I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Med öppna jämförelser kan olika verksamheter se hur de ligger till i förhållande till andra och förhoppningsvis bli sporrade till att göra förbättringar. Öppna jämförelser Sveriges kommuner och regioner gör jämförelser av alla kommuner i landet på flera olika områden. I rapporterna rankas kommunernas service och myndighetsutövning och jämför olika kommuners resultat, kvalitet och effektivitet. Syftet med Socialstyrelsens öppna jämförelser är exempelvis att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Följande öppna jämförelser rör välfärdsförvaltningens verksamheter: Ekonomiskt bistånd; Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Nytt för öppna jämförelser 2016 – gemensam insamling .

Start - Öppna jämförelser – Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (Kolada). Öppna jämförelser – Hemlöshet och utestängning från 

På grund av De har använt sig av samma intervjumall med syftet att kunna jämföra tankar kring. jämförelser inom socialtjänsten, kortfattat redovisa hur arbetet med hemlöshet och brottsoffer fortlöper.

Sådana granskningar kan inspireras av SKL:s Öppna jämförelser för vård. Även i andra avseenden ser vi ett behov av nya grepp i hemlöshetspolitiken. Sverige har mycket att lära av erfaren-heter utomlands, inte minst Finland. Sedan Finland antog en nationell hemlöshetsstrategi 2008 har hemlösheten minskat med en fjärdedel. Öppna jämförelser I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Med öppna jämförelser kan olika verksamheter se hur de ligger till i förhållande till andra och förhoppningsvis bli sporrade till att göra förbättringar.