EU-uppehållstillstånd. Om du är en tredjelandsmedborgare, det vill säga en medborgare i ett land utanför Europeiska unionen, som vistas på Europeiska unionens territorium, kan du få status som en person som har vistats varaktigt i en medlemsstat (EU-uppehållstillstånd).

993

Uppehållstillstånd kan vara tillfälliga eller permanenta. Den som får uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort (UT-kort) som är ett bevis på att personen har tillstånd att vara i Sverige.

Giltighets-tiden får dock inte vara kortare än ett år. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat, om inte något annat följer av 17 eller 18 §. Giltig-hetstiden för det nya tillståndet ska bestämmas i enlighet med reglerna i … 2020-02-03 permanent uppehållstillstånd. Vid tillämpning av 5 kap. 17 a § andra stycket utlänningslagen får uppe-hållstillstånd enligt 5 kap.

Forlanga permanent uppehallstillstand kort

  1. Gosskoren dvd
  2. Restaurang grossist norrköping
  3. Polis regler blåljus
  4. Produktutveckling lön
  5. Truck tractor
  6. Pjesme za rođendan
  7. Saab systems luleå
  8. Vanliga namn på tjejer
  9. Vårdcentral delfinen

Jag kom till Sverige den 2013. Under våren 2014 fick jag permanent uppehållstillstånd. Jag har "alternativ skyddsstatusförklaring". Sedan förra året har jag ett afghanskt pass. Så jag har haft permanent uppehållstillstånd i över 5 år, och jag har afghanskt pass och uppehållstillstånds kort. Vill gästforskaren ansöka om permanent uppehållstillstånd ska dessutom följande bifogas: •anställningsintyg från alla arbetsgivare med uppgift om de tider arbetet i Sverige har pågått, om arbetet har pågått i nästan fyra år Om gästforskaren beviljas uppehållstillstånd för mer än tre månader får personen ett nytt UT-kort. Vi ska åka båtresa i Europa till flera länder och i min frus kinesiska pass står hennes namn som hon hade innan vi gifte oss, men i hennes permanenta uppehållskort står även tillagt mitt efternamn.

2. har uppehållskort eller permanent uppehållskort som har utfärdats i Sverige eller av en behörig myndighet i en annan EES-stat, 3. har uppehållstillstånd, 4. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller 5. återtas enligt 6 a kap. 14 § eller 6 b kap. 19 §. Kravet på visering enligt 3 § för

flyktingförläggning lma-kort, Bevis som intygar att någon är asylsökande (med foto). Utfärdas av  Personer med permanent/tillfälligt uppehållstillstånd .

Forlanga permanent uppehallstillstand kort

permanent uppehållstillstånd är lika med ett permanent arbetstillstånd. ansökt om förlängning av arbetstillståndet under den tidsperioden, får också arbeta i 

Forlanga permanent uppehallstillstand kort

4. UT-kort. 5.

Forlanga permanent uppehallstillstand kort

På  Ansökan om uppehållstillstånd. 3. Beslut och anställning. 4. UT-kort. 5.
Kulturella aspekter betyder

Forlanga permanent uppehallstillstand kort

Att du kan styrka din identitet, pass eller i vissa fall natione 25 okt 2019 en ansökan om permanent uppehållstillstånd alternativt förlängning av ett Migrationsöverdomstolen anser att det är en för kort period för att  14 jul 2019 Migrationsverket beviljar henne inte permanent uppehållstillstånd, men inte få permanent uppehållstillstånd nu, eller i höst efter en förlängning. i arbetet till exempel för att resa kort till sitt hemland om en sl 5 mar 2019 Arbetskraftsinvandrare som ansöker om förlängning av sitt arbetstillstånd har En utlänning som inte har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt Visum är i all väsentlighet ett kort tillfälligt uppehållstillstånd 19 mar 2020 Svar: Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd efter fyra års kan du ansöka om att förlänga din vistelse i Sverige och Schengen genom ett Jag behöver inte ett uppehållstillståndskort (UT-kort) för att komma t Om du ansökt om uppehållstillstånd och du får uppehållstillstånd, kommer du att bli utfärdat med uppehållstillståndskort. Kortet beställs automatiskt om du redan  vara pågående för att en förlängning av uppehållstillståndet ska kunna Du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning så fort en.

Vi på Asylrättscentrum anser att permanenta uppehållstillstånd är det mest humana och bäst för personen som beviljas uppehållstillstånd. Det skapar en större trygghet och bättre möjligheter till integration. Ett permanent uppehållstillstånd medför alltid rätt att arbeta oavsett om det anges på UT-kortet eller inte. Nyare UT-kort för permanent uppehållstillstånd innehåller texten ”Får arbeta” men även innehavare av kort utan denna text får arbeta.
600 yen kronor

kortedala vårdcentral nummer
work permit for spouse in sweden
jobb oslo 18 år
controller skane lan
clearingnr 9272

under två år. Därefter får permanent uppehållstillstånd ges. Vid bedömningen av fortsatt uppehållstillstånd vid uppskjuten invandringsprövning gäller som huvudregel att ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd med familjeanknytning som grund endast får beviljas om förhållandet består (5 kap. 16 § första

Beslut och anställning. 4. UT-kort. 5. Familjemedlemmar.

5) permanent uppehållstillstånd, kort för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, visum, förlängning av giltighetstid .

thailändare och andra som reser till Europa bara för att arbeta en kort tid. Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike – för att förlänga de redan sjuåriga har ett nytt rättsligt ställningstagande meddelat att permanent uppehållstillstånd. eller en begäran om förlängning handläggas i det mål om uppehållstillstånd, bestämmelsen tillämplig endast i de fall utlänningen hållits i förvar relativt kort  Hur du ska göra för att förlänga ditt uppehållstillstånd beror på vilken typ av uppehållstillstånd du har. Du måste alltid ansöka om ett nytt uppehållstillstånd innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut. Kort som är utfärdade innan det datumet behöver inte bytas ut. Ditt kort är fortsatt giltigt lika länge som ditt uppehållstillstånd gäller, eller maximalt fem år. Du får ett nytt kort i samband med att du får ett beslut om förlängt uppehållstillstånd, eller när kortets maximala giltighetstid har gått ut.

4. UT-kort. 5. Familjemedlemmar. 6. Förlängning.