http://www.csn.se/hogskola/krav/studieresultat/krav-studieres Men ett snyftbrev kan gå igenom om man har någon bra ursäkt. (gjorde det förr 

3934

18 apr 2017 Studenter i Lund fortsätter att plugga trots indraget CSN. skulle klara sina fortsatta studier kompensera för bristande studieresultat. de högskolepoäng som man ansökt om medel för, med något lägre krav på de två f

Pernilla Björck, verksjurist vid CSN:s rättsavdelning: 060-14 63 17. Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN: 076-119 65 51. Fakta studieresultat: När en studerande ansöker om studiemedel kontrollerar CSN de tidigare studieresultaten. Studieresultat är det antal poäng eller veckor en studerande klarat på en kurs eller utbildning. Jag läste på CSNs hemsida att det var lägre krav under första året, men det stod bara exakt krav på ett helt läsår, men jag kommer endast ha pluggat en termin. Det står att jag måste ha klarat 62,5 procent, gäller det på endast en termin också? om det gör det så är det ju okej med bara 22,5 hp och ändå få CSN till hösten.

Studieresultat krav csn

  1. Yrsel och tjut i öronen
  2. Cecilia grahn lidingö

CSN kan dock ta hänsyn till personliga förhållanden, som har påverkat dina studieresultat. • I första hand bör du försöka nå upp till resultatkravet genom att satsa på (http://www.csn.se/hogskola/krav/studier … resultaten) Studieresultatet verkar alltid handla om hur många poäng man klarat av utav de poäng man sökte till senast man pluggade högskolestudier. Kravet på första läsåret är 62,5% och därefter 75%. Av CSN:s föreskrifter framgår också att en studerande som haft otillräckliga studieresultat, åter har rätt till studiemedel när han eller hon har nått upp till kravet på studieresultat för den senaste perioden. Detta kallar CSN återkvalificering.

Om dina studieresultat inte räcker, måste du läsa in de poäng du saknar innan du kan få CSN tar bara upp resultatkrav för 40 veckors och 20 veckors kurser i 

veckan efter den vecka då resultatkravet uppnåddes. Enklast är att du ringer csn och frågar dem vad som gäller, i och med att du verkar ligga nära gränsen för att bli godkänd kanske du kan läsa in någon enstaka poäng så du blir det för att få lån/bidrag i framtiden då slipper du söka dispens och skriva brev mm till csn den dagen du bestämmer dig för att plugga igen.

Studieresultat krav csn

Han får inte läsa om förrens nästa termin och han får inget CSN eller va det http://www.csn.se/hogskola/krav/studieresultat/krav-studieresultat 

Studieresultat krav csn

Kraven på studieresultat för studenter med studielån är högre på vissa högskoleutbildningar än på andra.

Studieresultat krav csn

CSN har satt upp krav på studieresultat, och du måste uppfylla de  Under tiden du studerar har du rätt att ansöka om studiestöd via CSN för studier anmäla din frånvaro samt till CSN eftersom det kan påverka ditt studieresultat. För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav.
Hogskoleutbildning

Studieresultat krav csn

Ta reda på hur många poäng eller kurser du klarat, så kan du sedan räkna ut mycket som saknas. Fråga din skola om du är osäker på vad du har klarat hittills. Under vissa förut­sättningar kan du fortsätta få studie­medel även om du inte upp­fyller kraven. Krav på studieresultat Vanligen är kravet för att få fortsatt studiemedel från CSN att man ska ha klarat minst 75 procent av de högskolepoäng som man blev beviljad CSN för. Har man fått CSN för 30 hp en termin är det alltså minst 22,5 hp som behövs för att kunna bli beviljad CSN igen.

När CSN gör en bedömning i höst gällande fortsatt studiebidrag(+lån) för HT10, vad gäller angående de poäng jag tagit i sommar? Det står ju klart och tydlig att om man läst sommarkurser och haft studiemedel för dessa så tas de in i beräkningarna vid höstens bedömning av studiebidrag (i mitt fall skulle det blivit krav på 75% av 60hp + 7.5hp).
Svensk musikproducent max

shop concept 2
geolog jobb bergen
mika waltari the roman
antagning lund läkare
ifk österåker fotboll
laroplan gymnasiet

När du ansöker om studiemedel finns det ett antal krav du måste uppfylla. uppgifter om dina registreringar och studieresultat på Uppsala universitet till CSN.

återkvalificering).

taxeringen för kalenderåret. KRAV PÅ STUDIERESULTAT. När du söker studiemedel för första gången. behöver du inte redovisa några tidigare. studieresultat.

om det gör det så är det ju okej med bara 22,5 hp och ändå få CSN till hösten. CSN har efter bestämmelsernas ikraftträdande i en skrivelse till regeringen uppmärksammat vissa konsekvenser av de tydligare kraven på studieresultat vid studier på eftergymnasial nivå (U2010/5509/SF). Myndigheten framför att en prövning baserad strikt på tidigare Pernilla Björck, verksjurist vid CSN:s rättsavdelning: 060-14 63 17.

Kraven du måste uppfylla för att få studiemedel finns på CSN:s webbplats.